Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
M&M Chocolate
Kids Travel รีวิวเซี่ยงไฮ้

LupinGoAround : ตะลุยM&Mเซี่ยงไฮ้

ธิษชา เผ่าสวัสดิ์ Tisha Phaosawasdi ตามลูแปงไปหาของฝากกัน เมื่อมาเที่ยวเซี้ยงไฮ้การหาของฝากให้เพื่อนๆญาติๆเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่ง การท่องเที่ยวในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเราจะต้องมีของติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานหรือญาติๆ ครั้งนี้จะพาทุกคนไปซื้อของฝากที่รับรองได้ว่าถูกใจเพื่อนๆทุกวัยแน่นอน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2019 พี่แปงกับป๊ะป๋า ม๊ามี๊เดินทางไปท่องเที่ยวกันที่เซี้ยงไฮ้ …