Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
LifeStyle

พามาจิบน้ำชา ยามบ่าย Afternoon tea @ Shangri-la Hotel Bangkok

ธิษชา เผ่าสวัสดิ์ Tisha Phaosawasdi สวัสดีค่ะ เดือนเมษายนปีนี้ ได้มีโอกาสไปทาน afternoon tea ที่ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพ ซึ่งโรงแรมนี้มีชื่อเสียงเรื่องของเซ็ทน้ำชายามบ่าย กับ เบเกอรี่ที่มีเอกลักษณ์ …