Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ป้ายยา

รีวิว “เครื่องกำจัดไร้ฝุ่นอัตโนมัติไร้สาย,หุ่นยนต์กำจัดไร้ฝุ่น”

ตัวช่วยทำความสะอาดเตียง โซฟา ใครที่มีสัตว์เลี้ยงหรือมีเด็ก ต้องมีติดบ้านเลยจ้าเปิดกล่องมาตัวจะมีตัวเครื่อง และ สายชาร์จ เครื่องกำจัดไรฝุ่นอัตโนมัติ ไร้สาย ฆ่าเชื้อผ่านรังสีอัลตราไวโอเลต ตัวเครื่องมีระบบกันตกเตียง เมื่อไปใกล้ขอบเตียง ตัวเครื่องจะทำการเปลี่ยนทิศทาง และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และตรวจจับบริเวณเตียงทำให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง และมีระบบฉายรังสีฆ่าเชื้อ …