Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Travel รีวิวฮ่องกง

ราเมน Bari-Uma สุดอร่อยที่ Tsim Sha Tsui @ Hong Kong

ราเม็น ราเม็น มาฮ่องกงบางทีก็อยากทานราเม็นอร่อย ๆ แต่ร้านราเมนก็มีเยอะพอสมควรแล้วจะเลือกร้านไหนดี วันนี้มาแนะนำร้านราเม็นสุดอร่อยแถว Tsim Sha Tsui นั่นคือร้าน ราเมน Bari-Uma โดยร้านนี้เค้ามีฉายาที่ขึ้นชื่อคือ ราเมนซุปกระดูกหมูที่เข้มข้นที่สุด หรือ …