Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
พระเจ้านั่งโก๋น
Travel รีวิวเชียงใหม่

พระเจ้านั่งโก๋น (ดงพระเจ้านั่งโก๋น) ทิชาพาไปมู

ณ เมืองเชียงใหม่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิมากมายหลายที่ อีกที่นึงที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้ นั่นคือ พระเจ้านั่งโก๋น หรือ ดงพระเจ้านั่งโก๋น ซึ่งอยู่ที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คนพื้นเมืองล้านนาจะเรียกพระพุทธรูปว่า พระเจ้า ส่วนคำว่า “โก๋น” …