Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Kids

พาลูกย้อนวัยไปถ่ายตู้สติกเกอร์ – daddy and the muscle academy

ธิษชา เผ่าสวัสดิ์ Tisha Phaosawasdi สวัสดีวันหยุดช่วงปิดเทอมนี้ ตรงกับช่วงสงกรานต์พอดี มี๊ได้หากิจกรรมทำร่วมกับพี่แปง เมื่อนึกย้อนวัยไปสมัยเด็กๆ ต้องมีแม่ๆหลายคนที่ชื่นชอบหรือได้ทำกิจกรรมนี้ นั้นคือ ถ่ายตู้สติกเกอร์ ในยุคนั้นไม่มีใครที่ไม่เคยถ่ายตู้สติกเกอร์แน่นอน เป็นกิจกรรมที่ฮิตมาก และเราต้องถ่ายใหม่ เมื่อมีกรอบรูปแบบใหม่ออกมา …